Κατατακτήριες Εξετάσεις

Home > Κατατακτήριες Εξετάσεις

Με την μακρόχρονη επαφή μας με το χώρο και την προετοιμασία δεκάδων υποψηφίων έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις αποτελεί για τους υποψηφίους συνειδητό στόχο ζωής, στόχο για τον οποίο είναι διατεθειμένοι να μοχθήσουν και να κάνουν θυσίες.
Κατανοώντας την αγωνία του υποψηφίου είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί του να απαντήσουμε στα ερωτήματα του και να του παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που αναζητά για την σχολή της επιλογής του.

Τα μαθήματα προετοιμασίας γίνονται είτε σε τμήματα είτε ατομικά και η διάρθρωση τους είναι απόλυτη προσαρμοσμένη στη φιλοσοφία και στις απαιτήσεις της κάθε σχολής.

Γνώμονας της προσπάθειας μας είναι να καθοδηγήσουμε τον υποψήφιο ώστε να εκμεταλλευτεί και να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές του και τελικά να φτάσει με σταθερά και σίγουρα βήματα στην επιτυχία.

Στην παρούσα φάση υποστηρίζουμε με την δημιουργία αντίστοιχων τμημάτων τις κατατακτήριες εξετάσεις στις παρακάτω σχολές.

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΘ

Development & Marketing by DigitalUp