Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Home > Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
10-20
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Ι – Μηχανική
 • Αρχές Οργάνωσης Παραγωγής – Διαχείριση Έργων
 • Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα
 • Θερμοδυναμική
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Μαθηματικά ΙΙΙ
 • Στοιχεία Μηχανολογίας
 • Τεχνική Μηχανική Ι Στατική
 • Αρχές Φαινομένων Μεταφοράς
 • Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Τεχνική Μηχανική ΙΙ – Αντοχή των Υλικών
 • Μεταλλουργία Σιδήρου, Χάλυβα και Σιδηροκραμάτων
 • Ρυθμίσεις και Αυτόματος Έλεγχος
 • Στοιχ. Οπλισμ. Σκυροδέματος και Μεταλλικών Κατασκευών
 • Εισαγωγή στη Μεταλλογνωσία
 • Μηχ. Προπαρασκευή & Εμπλουτ.Μεταλ/μάτων Ι
legos

Είσαι Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σού;

Development & Marketing by DigitalUp