Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Home > Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
30-40
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Μηχανολογικό Σχέδιο
 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
 • Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής)
 • Στατική Στερεού Σώματος
 • Μεταλλικά Υλικά
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση)
 • Τεχνολογική Οικονομική
 • Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι & Εργαστήριο
 • Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός)
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού ΙΙ
 • Εργαστηριακή Φυσική
 • Μηχανική των Ρευστών
 • Θερμοδυναμική Ι (Θερμοδυναμική μιας Συνιστώσας)
 • Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο
 • Στοιχεία Μηχανών (Αντοχή Στοιχείων Μηχανών, Στοιχεία Μετάδοσης, Οδοντώσεις)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ και Εργαστήριο (Μη Μεταλλικά Υλικά, Διάβρωση)
 • Δυναμική Στερεού Σώματος
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Μεταφορά Θερμότητας Ι
 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως Ι και Εργαστήριο
 • Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου
 • Υδροδυναμικές Μηχανές Ι
 • Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
 • Ψύξη Ι
 • Μεταφορικές και Ανυψωτικές Μηχανές
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Στοιχεία Μηχανών Ι
 • Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
 • Ατμοπαραγωγοί Ι
 • Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ
 • Θερμικές Στροβιλομηχανές
 • Βιομηχανική Ρευστομηχανική
 • Κλιματισμός
legos

Είσαι Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σου;

Development & Marketing by DigitalUp