Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Home > Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
10-20
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Ανάλυση κυκλωμάτων Ι
 • Ανάλυση κυκλωμάτων ΙΙ
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
 • Δίκτυα υπολογιστών Ι
 • Δομές δεδομένων
 • Ηλεκτρικές μετρήσεις
 • Ηλεκτρικές μηχανές
 • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ι
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Λογισμός Ι
 • Οργάνωση και σχεδίαση Η/Υ
 • Πιθανότητες και στατιστική
 • Προγραμματισμός Ι
 • Προγραμματισμός ΙΙ
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου
 • Συστήματα βάσεων δεδομένων Ι
 • Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας Ι
 • Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ΙΙ
 • Ψηφιακή σχεδίαση
legos

Είσαι φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σού;

Development & Marketing by DigitalUp