Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Home > Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
10-20
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 • Ηλεκτρικές Μηχανές
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία I
 • Λογισμός 1
 • Προγραμματισμός Ι
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ
 • Ψηφιακή Σχεδίαση
legos

Είσαι φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σού;

Development & Marketing by DigitalUp