Τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Home > Τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
10-20
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Ανάλυση Ι
 • Ανάλυση ΙΙ
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Λογική Σχεδίαση
 • Σήματα και Συστήματα
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Δίκτυα Επικοινωνιών I
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Ηλεκτρονική
legos

Είσαι φοιτητής Πληροφορικής και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σού;

Development & Marketing by DigitalUp