Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Home > Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
40-50
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Ανάλυση Ι
 • Ανάλυση ΙΙ
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Σ.Δ.Ε.
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις – Μ.Δ.Ε.
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Μαθηματικοί Μετασχηματισμοί (Fourier/Laplace)
 • Διακριτά Μαθηματικά (Μετασχηματισμός Ζ)
 • Τεχνική Μηχανική
 • Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος)
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Καθαρών Ουσιών
 • Τεχνολογική Οικονομική
 • Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σήματα και Συστήματα/Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
 • Ψηφιακή Επεξαργασία Εικόνας –Μοντελοποίηση Συστημάτων
 • Αναλογικά/Ψηφιακά Συστήματα
 • Στοχαστικές Ανελίξεις – Στοχαστικά Συστήματα
 • Διαμόρφωση/Φώραση και Εκτίμηση Σημάτων
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Εισαγωγή στα Κυκλώματα
 • Θεωρία Δικτύων
 • Σχεδίαση Γραμμικών Κυκλωμάτων
 • ΗΜ Πεδία Α’
 • ΗΜ Πεδία Β’
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά
 • Ηλεκτρονική Ι
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Ηλεκτρονική ΙΙΙ
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Αναλογικά/Ψηφιακά Φίλτρα
 • Κυκλώματα Διακοπτομένων Πυκνωτών (Switched Capacitors Circuits)
 • Εκμάθηση λογισμικού SPICE, Xilinx/Altera Programming Suites
 • Σχεδιασμός Κυκλωμάτων με χρήση HDL γλωσσών σε δομές ASIC/FPGAs
 • Εκμάθηση Λογισμικού για RTL Synthesis Ψηφιακών Κυκλωμάτων (FPGA Advantage, Leonardo Synthesis, Precision RTL, Synopsys FPGA Compiler, ActiveHDL, Synplify)
 • Μεθοδολογία (flow) για σχεδιασμό Πολυστρωματικών Καρτών (Printed Circuit Boards – PCB)
 • Εισαγωγή στον Αυτόματα Έλεγχο
 • Διακριτός Έλεγχος
 • Βέλτιστος Έλεγχος
 • Προσαρμοστικός Έλεγχος
 • Δίκτυα Υπολογιστών/Επικοινωνιών
 • Συστήματα Εξυπηρέτησης – Ουρές Αναμονής
 • Αναλογικά/Ψηφιακά Συστήματα Μεταδόσεων
 • Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολλα Μετάδοσης (IEEE, ATM Forum, ITU-T, 3GPP)
 • Υλοποίηση Πρωτοκόλλων και επεξεργασία
 • Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Αρχιτεκτονική ΗΥ
legos

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σού;

Development & Marketing by DigitalUp