Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Home > Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
40-50
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Μαθηματικά Ι
 • Μηχανική Ι (Στατική)
 • Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD I
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αντοχή των Υλικών
 • Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Μηχανική ΙI
 • Μηχανολογική Σχεδίαση – CAD II
 • Μηχανουργική Τεχνολογία Ι
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Θερμοδυναμική Ι
 • Μαθηματικά ΙΙI
 • Στοιχεία Μηχανών Ι
 • Τεχνολογία Μεταλλικών
 • Αριθμητικές μέθοδοι
 • Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών
 • Μηχανική των Ρευστών Ι
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Μετάδοση Θερμότητας
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι
 • Ρευστοδυναμικές Μηχανές
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
 • Επιχειρησιακή ‘Ερευνα
 • Μηχανική των Ρευστών ΙΙ
 • Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές
 • Κατεργασίες Μορφοποίησης
 • Ήπιες Μορφές Ενέργειας
 • Μηχανολογικός Σχεδιασμός
 • Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων
 • Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Κίνησης
 • Θερμικές Στροβιλομηχανές
 • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
 • Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM)
 • Ταλαντώσεις – Δυναμική Μηχανών
 • Θερμοδυναμική ΙΙ
 • Φαινόμενα Μεταφοράς
 • Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκολλήσεων
 • Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
 • Βιομηχανική Ρομποτική
legos

Είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σού;

Development & Marketing by DigitalUp