Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Home > Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
legos
Μέθοδος Διδασκαλίας
Online, Δια ζώσης
Αριθμός Μαθημάτων
20-30
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η λίστα μαθημάτων που ακολουθεί είναι τα προπτυχιακά μαθήματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε

 • Μαθηματική Ανάλυση Ι
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
 • Διαφορικές εξισώσεις– Μετασχηματισμοί
 • Πιθανότητες & Στατιστική
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Τεχνική μηχανική
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Ηλεκτρονικά Ι
 • Ηλεκτρονικά ΙΙ
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
 • Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Σήματα και Συστήματα
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ
 • Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
 • Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας
 • Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αρχές Θερμοδυναμικής & Μετάδοσης Θερμότητας
 • Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
legos

Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και θες να έρθουμε σε επαφή μαζί σού;

Development & Marketing by DigitalUp