Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I (Υ)

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Υ)

 • ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (Υ)

 • ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Υ3)

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ (Υ2)

 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (Υ1)

 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (Υ)

 • MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ II (Υ2)

 • ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (Υ3)

 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Υ1)

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Υ)

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ (Υ3)

 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (Υ1)

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΥΚ2)

 • ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ (Υ1)

 • ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ (Υ2)

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ (E)

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΥΚ1)

 • ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΥΚ1)

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (Υ1)

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Υ)

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ (Υ2)

 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I (Υ1)

 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ (Υ)

 • MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ I (Υ2)

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ I (Υ1)

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Υ2)

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Υ1)

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ (Υ1)

 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΥΚ2)

 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (Υ1)

 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Υ)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ι      

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ        

 •  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙ     

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ          

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ I

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι

Πολιτικοί Μηχανικοί

 • ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ

 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι

 • ΎΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 • ΣΤΑΤΙΚΗ Ι

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

 • ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Οικονομικό

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ           

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ      

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι            

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

 • ΜΑΚΡΟ 3

 • ΜΙΚΡΟ 3

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι    

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Παιδαγωγικές Σχολές

 • ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΘ

 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών

Ιστορίας Ανθρωπολογίας

Ρωτήστε μας για τα μαθήματα που αναλαμβάνουμε

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

mech.jpg

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

hlektr.jpg

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών

topog.jpg

Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης