Σε ποιούς απευθυνόμαστε...

  • Σε φοιτητές Α.Ε.Ι - Α.Τ.Ε.Ι που αναζητούν στήριξη στις σπουδές τους και βελτίωση των επιδόσεών τους.
  • Σε απόφοιτους που επιθυμούν μέσω κατατακτήριων εξετάσεων την εισαγωγή τους σε άλλη ανώτερη ή ανώτατη σχολή.
  • Σε επαγγελματίες και φοιτητές που επιζητούν την εκμάθηση και εξοικείωση με εμπορικά λογισμικά και εφαρμογές που αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την εξάσκηση του επαγγέλματός τους.